Wat is het Jongeren Startpunt?

Het Jongeren Startpunt is voor jongeren uit Westfriesland van 16 tot 27 jaar. Wij zetten ons in om jongeren te begeleiden bij het vinden van een opleiding, werk of het aanvragen van een uitkering.

Het Jongeren Startpunt is een samenwerking tussen RMC Westfriesland en WerkSaam Westfriesland (namens de gemeenten Drechterland, Enkhuizen, Hoorn, Koggenland, Medemblik, Opmeer, Stede Broec) en het UWV en Stichting Leerzaam.

RMC Westfriesland en Werksaam Westfriesland

RMC Westfriesland zorgt voor verdere begeleiding van jongeren in Westfriesland tot 23 jaar die geen startkwalificatie hebben en weer een opleiding willen volgen. WerkSaam zorgt voor verdere begeleiding van jongeren in Westfriesland die op zoek zijn naar werk of een bijstandsuitkering willen aanvragen.

Registratie Welke gegevens gebruiken wij?

We registreren je voor- en achternaam, adres, emailadres, telefoonnummer, geboortedatum, BSN en de reden van aanmelding. Ook: de naam van je ouder/begeleider, emailadres en telefoonnummer als deze contact met ons opnam.

Als je na de intake en ons advies meer begeleiding nodig hebt, zijn er meer gegevens nodig. Bijvoorbeeld: gevolgde opleidingen, werkervaring, redenen van verzuim of uitval en de genomen stappen.

Hand aan het scrollen op een tablet

Externe partijen

In overleg met jou, kunnen wij jouw gegevens delen met partijen zoals het UWV, scholen en andere organisaties die kunnen helpen bij het vinden van een opleiding of werk. Als het nodig is zorgen we dat je wordt doorverwezen zodat je de juiste zorg of hulp krijgt.

Wie kan jouw gegevens inzien?

De jongerenadviseurs die bij het Jongeren Startpunt werken, kunnen jouw persoonsgegevens inzien. Zij zijn van RMC Westfriesland en WerkSaam Westfriesland.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Zolang wij je helpen, staan je gegevens in onze systemen. Daarna zijn wij op basis van de Archiefwet verplicht om je gegevens nog een bepaalde periode te bewaren. Na die periode verwijderen we jouw gegevens.

Welke rechten heb je?

Je hebt een aantal rechten als het gaat om je persoonsgegevens. Deze zijn uitgelegd op de website van gemeente Hoorn. Via deze pagina kun je ook een verzoek doen om gebruik te maken van je rechten.

Functionaris gegevensbescherming Toezicht

De functionaris gegevensbescherming heeft als belangrijkste taak om toezicht te houden op het naleven van de privacywet. Als je vragen of twijfels heb over hoe we omgaan met persoonsgegevens, kun je ons mailen.

vrolijke man die wijst